TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

 

 

 A tanfolyam részletes leírása:

A tanfolyam óraszáma: 60 óra A tanfolyamról 3 órát lehet hiányozni. A képzés díja tartalmaz egy kezdő alapcsomagot és egy éves licenszet. A fizetés a jelentkezési lapon meghatározottak szerint történik. 

A tanfolyam során a hallgatók a következő kompetenciákra tesznek szert:

– tudják jellemezni a tanulási nehézségeket és képesek a pszichológiai és részképességeket vizsgáló tesztek eredményéről készült szakvéleményt értelmezni.

– képesek felvenni a NILD bemeneti vizsgálatokat valamint ezek alapján felállítani a fejlesztési tervet.

– alkalmazzák céltudatosan és egyénre szabottan a NILD Tanulási Terápia™ 1, blokkján tanult technikáit a terápia során.

– tudják kommunikálni a NILD Tanulási Terápia® jellemzőit a szülők és a pedagógusok felé

A hallgató a továbbképzésen elsajátítottakról kétféleképpen ad számot: Egyrészt egy portfóliót készít, a következő elemekkel: Az 1. blokk végére egy anonim eset pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálati eredményeit értelmezi, mely alapján NILD terápiás tervet állít össze. Az 1. blokkban elsajátított NILD kiegészítő technikákból óravázlatot készít, a blokk végén a központi technikákat mutatja be a vizsgázó, társa – mint tanuló – közreműködésével, A gyakorlati vizsga alapján a gyakorlatvezető oktató további feladatokat fogalmazhat meg (frissítő napon való kötelező részvétel, további szupervízió). Az értékelés szempontjai: A portfólió minden elemet tartalmaz-e, és annak értékelése eléri-e a 70%-ot. A portfólió elemeinek százalékos értékelésének alapja a képzés során átadott ismeretek megjelenítése. A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 1, A vizsgázó megjeleníti-e a technikák kötelező elemeit, 2, Feladataival és kérdéseivel megvalósítja-e a NILD Tanulási Terápia intenzív, interaktív és egyénre szabott jellegét, valamint

A gyakorlati vizsga minősítése abban az esetben „megfelelt”, ha a vizsgáztató mindhárom területen minimum 70%-osra értékeli a hallgató teljesítményét. A gyakorlati vizsga, illetve a videó-beszámolók alapján a gyakorlatvezető oktató további feladatokat jelölhet ki (frissítő napon való kötelező részvétel, további szupervízió kijelölt terapeutánál). 

A hallgató a 3. blokk sikeres elvégzése után és összesen 200 NILD-es gyakorlati óra (40-45 perces tanóra) után kaphatja meg a NILD tanulási terapeuta minősítést. Addig, amíg a 3. blokkot nem fejezi be, addig a hallgató NILD gyakornok, és meg kell jelölnie az elsajátított blokkokat (NILD 1. blokk, NILD 2. blokk), aminek technikáival és eszközeivel dolgozik. Tanúsítványt a 60 óra elvégzése után kap a hallgató, amennyiben a tanfolyam tartalmi követelményein túl a jelentkezéskor vállalt fizetési feltételeknek is eleget tett. Az egyes blokkok sikeres elvégzése után az eszközök a hallgatónál maradnak, azokkal végzi a gyakorlati terápiás foglalkozásokat. Az esetleges sikertelen vizsga esetén a hallgató az eszközöket nem viheti magával (azok árát visszakapja). A tanfolyami blokk megismétlése vagy egyéni gyakorlás után a vizsga megismételhető. A tanfolyami blokkot sikeresen elvégző hallgató akkor tarthat egy év után is NILD fejlesztő foglalkozást, ha 1) szupervízióban részesül (személyes, vagy videófelvétel útján), 2) legalább egy NILD továbbképzésen / konferencián részt vesz, és 3) megújítja licenszét. A minősítéssel / licensszel kapcsolatban a NILD mindenkori minőségbiztosítási rendszere a mérvadó (jelenleg évente kell megújítani a licenszet).

A képzés és a technikák segédletei a National Institute for Learning Development, a Fonológiai Tudatosság Teszt és a Nyelvi technikák magyar segédletei a Hátország Egyesület és Jordanidisz Ágnes szellemi tulajdona. Magyarországon a NILD Hungary (Hátország Egyesület) kizárólagos joga a NILD Tanulási Terápia segédanyagainak fordítása, terjesztése. A hallgató és más személy nem készíthet ezekről másolatot semmilyen formában. A NILD tanulási terápia technikáiról (Így a jelen képzés technikáiról is) videó-anyagot csak a NILD USA által meghatározott módon lehet reklám / bemutató céljából közösségi oldalon, vagy egyéb médián megosztani. Eszerint, teljes technika nem mutatható be semmilyen formában, egy technikáról maximum 3 perces videó-felvétel mutatható be nyilvánosan. A technikák teljes leírása nem közölhető semmilyen írott formában sem. A hallgató a képzés elvégzésével nem jogosult a technikák oktatására, kollégák betanítására. A NILD Tanulási Terápiaâ technikáinak kizárólagos magyarországi oktatója a Hátország Egyesület.

A hallgató a tanfolyam megkezdéséig eljuttatja az iskolai végzettségét igazoló okirat (diploma) másolatát.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás tudomására jutott személyes adatokat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik és harmadik személyeknek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adják át. Nem szükséges a másik fél hozzájárulása az adattovábbítás, adatbetekintés körében a külön jogszabályban meghatározott hatóságok vonatkozásában.

Kihelyezett képzések:

Egyedi árajánlat alapján.

A mindenkori ajánlatot befolyásoló tényezők: 

– Üzemanyag ára

– Terembérlet ára

– Szállás és étkezés ára az oktatónak adott helyszín közelében

– Egyéb felmerülő költségek

A képzés során biztosított tárgyi eszközök:

Projektor, Laptop, Krétás tábla, Tananyag, Eszközkészlet a hallgatók számára

A tanfolyam elérhető munkaközösségek számára minimum 14 főtől.

Kevesebb fővel is megrendelhetik a munkaközösségek, amennyiben a teljes (14 főre vonatkozó) összeg megfizetését vállalják.

Minden jog fenntartva!

Érdeklődni a nildhungary@gmail.com címen lehet.


Visszafizetési feltételek:

  1. teljes összeg visszafizetése: a tanfolyam/képzés előtt 45 napig.
  2. 50%-os visszafizetés: a tanfolyam/képzés előtt 30 napig.
  3. Nincs visszafizetési lehetőség a tanfolyam/képzés előtt 30 napon belül.
  4. Vis major esetén írásos kérelmet kell benyújtani a nildhungary@gmail.com e-mail címre, melyet az Egyesület vezetősége bírál el.
  5. Minden esetben levonásra kerül 5000 HUF adminisztrációs költség a visszautalásoknál.

Érvényes: 2022. szeptember 1-től.