Kiadványaink forgalmazója a Betűbazár.

Formaanalógia

Az analógikus és a következtetéses gondolkodás fejlesztésére létrehozott játékos feladatgyűjteméy. A munkafüzethez 2 db négyzethálós laminátumot is mellékelünk. Továbbá ajánljuk logikai formakészlettel beszerzését, mellyel együtt még hatékonyabban alkalmazható a kiadvány.

Számamőba

Legyen játék a matek! 134 oldal matek alsós és felsős diákoknak. Alapműveletek, törtek, átváltások. Hasznos játék diszkalkulia terápiához és általános gyakorláshoz egyaránt.

Nyelviamőba

A ‘Nyelvi amőba’ fejleszti az olvasáshoz és a helyesíráshoz szükséges nyelvi készségeket. A gyerekek játékos formában mélyíthetik el szótag, rím és beszédhang tudatosságukat. Minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő nehézségű nyelvi játékokat.

Szógyűjtemény

A Szógyűjtemény, egy kötetben tartalmazza az Alapozó és a Haladó szinteket. Ebből a könyvből a szavak lediktálásával fejleszthetjük a gyermek kognitív helyesírását.