Szakmai csapatunk

Jordanidisz Ágnes NILD oktató-terapeuta, a Hátország Egyesület (NILD Hungary) elnöke és szakmai vezetője vagyok. Az amerikai NILD tanulási terápia magyar adaptációjának megalkotója és a National Institute for Learning Development megbízásából a NILD közép- és kelet-európai képviselője. Az ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem meg a doktori fokozatomat pszicholingvisztikából 2015-ben. PhD kutatásom témája a magyar gyermekek fonológiai tudatosságának fejlődése volt. A Fonológiai Tudatosság Teszt kidolgozása mellett több, magyar és angol nyelvű fejlesztői- és oktatási segédanyag megalkotásában vettem részt. Minden korosztállyal szívesen dolgozom. A több évtizedes tapasztalataimat mind a közoktatás, mind pedig a civil oktatás-nevelés különböző intézményeiben szereztem, magyar és nemzetközi területen.

Farkas Andrea vagyok, a NILD minősített terapeutája, és közel 10 éve a felnőttképzésben is részt veszek, mint a módszer oktatója. Részt vettem a NILD technikák óvodáskori adaptációjának kidolgozásában is. Diplomáimat a Nyugat-magyarországi Egyetem különböző karain szereztem, ahol óvodapedagógusként, gyógypedagógus-tanárként végeztem, illetve egyéni differenciáló szakon szakvizsgáztam.

Amerikában már több felmérés is született, Magyarországon pedig 2016-ban jómagam végeztem kutatást a NILD Tanulási Terápia hatékonyságáról. Sikerült bebizonyítanom, hogy az általános iskolai keretek között tartott fejlesztő foglalkozások eredményeként, több területen is jelentős javulás tapasztalható, a sajátos nevelési igényű, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók körében. Számtalan publikációm, előadásom, és egyéb szakmai tevékenységem mellett, a legfontosabb eredményemnek azt tartom, hogy pályafutásom során több száz gyermeknek és így családjaiknak is segíthettem nehézségeik leküzdésében.

Varga Zita vagyok, 2000-ben szereztem diplomát német nyelvtanári szakon. A NILD tanulási terápiával 2016-ban találkoztam, ekkor végeztem el az első blokkot. Azóta is ezzel foglalkozom, egy fejlesztőházban segítem a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlődését. Néhány évvel később nagy örömmel csatlakoztam az oktatói csapathoz és így már mentor-terapeuta-oktatóként is igyekszem támogatni a Hátország Egyesület munkáját. Azonban nem csak ebben a minőségben, hanem édesanyaként is megtapasztalhattam, hogy a NILD tanulási terápia milyen hatékony segítséget nyújthat mind a tanulási nehézségek leküzdésében, mind a tehetséggondozás területén.

Körmendi Katalin vagyok, a Hátország Egyesület egyik alapító tagja és a szakmai vezetőség tagja, NILD oktató.  Az angolszász rendszerben szereztem pedagógusi diplomát. 2003-2005 között végeztem el a NILD mindhárom képzését az USA-ban. Azóta angolul és magyarul is használom a programot. Anyukaként érintett lettem az évek során, mivel a saját cseperedő gyermekemről kiderült, hogy diszlexiával küzd, így az ő fejlesztése előtérbe került. Hatalmas öröm és elégedettség számomra, hogy könyvszerető tini lett, ami nagy mértékben a NILD fejlesztésnek köszönhető.

Mohai Katalin Ph.D.

pszichológus, gyógypedagógus, logopédus, egyetemi adjunktus

Gyógypedagógus-pszichológusként közel 25 éve az elmélet-gyakorlat-kutatás dinamikus egységére épül tevékenységem. A felsőoktatásban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének oktatójaként a gyógypedagógus-hallgatók pszichológiai és diagnosztikai ismereteinek megalapozását végzem. A felsőoktatás mellett jelenleg a Semmelweis Egyetem Bókay Gyermekklinikáján is dolgozom, ahol gyermekek és családjaik szükségleteihez illesztett diagnosztikáját-állapotfeltárását, intervencióját, tanácsadást végzek.

Fő kutatási területem az intervenciót támogató diagnosztikus módszertan, eljárások megújítása, protokollok fejlesztése továbbá infokommunikációs technológián alapuló innovatív diagnosztikus módszer-, és tudásfejlesztés. Doktori disszertációmat az olvasási zavarok neuropszichológiai hangsúlyú állapotmegismerésének lehetőségeiről írtam. Számos kutatási pályázat vezetőjeként hazai és nemzetközi publikációk, konferenciaelőadások, módszertan-, és felnőttképzések kidolgozása köthető a tevékenységemhez.

A Hátország Egyesület (NILD Hungary) megalakulása óta vezetőségi tagként támogatom az Egyesület munkáját. A NILD képzéseken a kezdetektől fogva a pszichológiai-gyógypedagógiai fókuszú területeket oktatom.

Gergely Anikó

Konduktor-tanító, Tehetségfejlesztési szakértő, az Alapozó Terápiák Alapítvány oktató, vezető terapeutája

Gergely Anikó vagyok, minősített NILD oktató terapeuta. A felnőttképzésben a magyar adaptációtól fogva részt veszek, az első két blokkot még azt megelőzően, angol nyelven végeztem el. A Hátország Egyesület alapítói közt budapesti, vidéki és határontúli képzésekben, előadásokban, gyermekek vizsgálatában tevékenykedem. Kidolgoztam a mozgásos NILD gyakorlatait, melyet továbbképzéseken oktatok. A NILD szemlélete megjelenik a saját, Újkapu Diagnosztikai és Fejlesztő központom diagnosztikai, valamint az általunk használt terápiák folyamatában is.

Imre Erika

Saját gyermekeink felnevelése után, középkorú pályamódosítóként lettem pedagógus. Szakmai tapasztalatomat a gyermekvédelmi szakellátásban és a közoktatásban szereztem (általános iskola felső tagozat és gimnázium).

Volt szerencsém a magyar nyelven első NILD csoportban végezni, majd a mesterterapeuta címet elérni.  Tagja vagyok a Hátország Egyesület vezetőségének.

A fejlesztőpedagógia felé a NILD felől indultam, ma is ez adja a szakmai alapot munkámhoz.

Tapasztalataim szerint a mai gyermekek figyelmi,  beszédészlelési- feldolgozási- és megértési funkciói gyengébbek az előző generációkénál. Ennek oka – többek között – a látványelemekre fókuszáló, gyakran kevesebbet beszélő környezet. Sikeres fejlesztést kizárólag a precíz probléma kijelölés biztosít, ezért végeztem el a kiegészítő tanfolyamokat.

Munkámban erős a szociális szemlélet: cél a képessé tevés, fontos a partneri kapcsolat kialakítása a tanuló mellett a szülővel is.

Szívesen dolgozom a 10-18 éves, akár figyelemproblémás kamaszokkal, de a fiatalabb korosztállyal is.

Végzettségeim:

 • szociálpedagógus – tanácsadó szakirány
 • fejlesztő pedagógus
 • pedagógus szakvizsga
 • inkluzív nevelés tanára MA

Egyéb tanfolyamok:

 • NILD terapeuta
 • AIT/FST hallástréning
 • Gósy-féle Beszédpercepciós diagnosztika és terápia
 • CogniPlus figyelemfejlesztő tréning
 • HAPD -Hallás-auditív Profil Diagnosztika
 • AStOP – Auditív Stresszoldó Program
 • pályaorientációs konzulens