NILD – MATEMATIKA MOODLE

A moodle felület saját tempójú tanulásra ad lehetőséget, mely során 5 órányi videó-anyagot tudnak a hallgatók önállóan feldolgozni, illetve 1 este ZOOMon találkoznak az oktatóval, mely során a kérdéseket feltehetik.

A matematika workshop egyrészt egy keretrendszert ad az alapismeretekhez, másfelől gyakorlatokat kínál a számfogalom, a helyiérték, a műveletek és a számolási stratégiák megalapozásához és megszilárdításához.

1) Számfogalom kialakítása:
hármas leképezés (számjegy, név, mennyiség), rugalmasan felidézhető
elképzelések, számábrázolások, bevált gyakorlatok

2) Helyiértékek:
a számrendszerek felépítése, szerkezeti sajátságok, egységek

3) Műveletek
a négy alapművelet, jelentések csatolása, összefüggéseik

4) Számolási stratégiák
fontosság, alkalmazhatóság, rugalmas kiválasztás, stratégiák váltogatása

Következő alkalom itt lesz elérhető