NILD Fejlesztés

A NILD Tanulás Terápia program célja a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikákhoz változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta tudatosan tervezett módon alkalmaz a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében.

További sajátosságai a NILD Tanulási Terápiának:

5 éves kortól kezdve minden korosztály számára alkalmazható. Az eszközök és a technikák lehetővé teszik a sérült vagy gyenge funkciók hatékony mediálását kisgyermekek számára éppúgy, mint középiskolásoknak, vagy akár felnőtteknek.

A NILD Tanulási Terápia története

A National Institute for Learning Disabilities – mai nevén National Institute for Learning Development – 1982-ben alakult Norfolkban, Virginia államban. Az alapprogramot a hetvenes évek elején tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztésére dolgozta ki Archie Silver M.D. gyermek pszichiáter (Bellevue Hospital, New York) és Dr. Rosa Hagin klinikai pszichológus, egyetemi tanár (New York University Medical Center), akik a tanulási zavarok első kutatói közé taroztak. Silver és Hagin (1975, 1976) észlelési területeket fejlesztő módszere 27 év klinikai gyakorlatára vezethető vissza. Miközben a Bellevue Hospital Ambuláns Klinikáján dolgoztak 8 -12 éves érzelmi és / vagy magatartási problémákkal küzdő gyerekekkel, azt tapasztalták, hogy pácienseik 80 százalékának súlyos olvasási gondjai is vannak. (Silver & Hagin, 1970, 1976). Ezeket a gyermekeket az éretlen vizuális diszkrimináció, a vizuális minták háttérből történő kiválasztásának nehézsége, gyenge vizuo-motoros funkciók, az utasítások gyenge megértése, az auditív ingerek sorba rendezésének nehézsége, gyenge tájékozódás saját és idegen testen – különösen a jobb-bal oldal megkülönböztetésének nehézsége – jellemezte. Silver és Hagin már akkor feltételezte, hogy az észlelési hiányterületek folyamatos ösztönzése meggyorsítja az észlelés érését, és jobban felkészíti a gyermeket az olvasás tanulására. Feltételezésüket kutatási eredményekkel igazolták (1975). Ezt az alapprogramot egészítette ki Deborah Zimmermann ápoló-szakoktató (Bellevue Hospital) és Grace Mutzabaugh iskolaigazgató (Norfolk Christian School) egy hang-jel megfeleltetésre és a leggyakoribb helyesírási minták köré épülő olvasás-programmal.

A NILD megalakulása óta szakmai team dolgozik folyamatosan a módszer tesztelésén és továbbfejlesztésén. Megalakulásuk óta foglalkoznak pedagógus-továbbképzéssel, amelynek keretében a módszert 3 szinten, minimum három éves monitorozott gyakorlattal egybekötve sajátítják el a hallgatók. A NILD mind a képzések, mind a terapeuták minőségbiztosítására is nagy gondot fordít: a NILD akkreditáció egyének és iskolák számára is ki van dolgozva. Szakmai folyóiratuk, a Discovery magazin, évente két alkalommal jelenik meg. NILD terapeuták nemcsak az USA minden államában, hanem a világ közel 30 országában dolgoznak. Öt ország rendelkezik önálló képzőközponttal, mint NILD tagszervezet. Eddig spanyol, német és magyar nyelvre készült el a nyelvi adaptáció. A román nyelvű NILD Tanulási Terápia a magyar NILD program adaptációja.

A norfolki NILD intézet szerződésben felhatalmazta a magyar Hátország Egyesületet, hogy a Jordanidisz Ágnes (NILD Tanulási Terápia oktatója, a Hátország Egyesület elnöke) által készült magyar NILD adaptációt oktassa.