NILD Tanulási Terápia® 1. blokk – technikák és módszerek a tanulási problémák leküzdésére

 • Az első blokkban az alapszintű technikákat sajátítják el a hallgatók. Ezek egyrészt a legkomplexebb központi technikák (Ritmikus Írás, Morze, Matek blokk, Diktálás és szövegértés, Kulcs Könyv), amelyek több idegrendszeri funkciót fejlesztenek egyszerre; valamint külön részképességet fejlesztő kiegészítő technikák intenzív kognitív fejlesztéssel.
 • Az 1. blokk időtartama 60 óra, mely 8 nap alatt teljesül.
 • A tanfolyam akkreditált pedagógus továbbképzés: 94/8/2021
 • A tanfolyam vizsgával zárul.
 • A tanfolyam részvételi díja (magánszemélyek számára): 190.000 Ft (egyösszegű befizetés esetén), részletfizetés és intézmények/ cégek esetén: 200.000 Ft. 
 • Ezen felül a helyszínen fizetendő 10.000 Ft eszköz-hozzájárulási díj az infláció miatt.
 • Magánszemélyek számára a következő kedvezmény is érvényesíthető: az elmúlt 3 évben végzett Ritmikus Írás workshop esetén 10.000  Ft kedvezmény érvényesíthető (ebben az esetben az adott eszközökkel is rendelkezik a jelentkező)
 • A tanfolyam díja magában foglalja az eszközöket is.
 • A tanfolyam indítása minimális létszámhoz kötött.

Következő képzésünk:

Mikor? 2023.07.03. – 2023.07.12. között hétköznapi napokon (9:00-16:30)

Hol? Budapest, szervezés alatt

Jelentkezési lap: jelentkezési link

Jelentkezési határidő: 2023.05.31. vagy a maximális létszám elérése

Ösztöndíj programunk

Egyesületünk tisztában van azzal, hogy a tanfolyam díját nem mindenki engedheti meg magának, missziónkhoz viszont kifejezetten hozzátartozik a hátrányos helyzetű régiókban oktatók támogatása. A támogatás “ösztöndíj-program” keretében valósul meg. Az ösztöndíjakról szakmai bizottság dönt.

A 2023-as ösztöndíj keret: hamarosan…

Az egy fő által megpályázható maximum ösztöndíj: 50% .

letölthető pályázati adatlapÖSZTÖNDÍJKÉRELEM_1_BLOKK

beadási határidő: folyamatos

Kérjük, a nildhungary@gmail.com címre bescannelt formában szíveskedjen a dokumentumokat beküldeni.

A tanfolyam részletes leírása:

A tanfolyam óraszáma: 60 óra A tanfolyamról 3 órát lehet hiányozni. A képzés díja tartalmazza a segédanyagokat, a technikák eszközeit és egy éves licenszet is. A fizetés a jelentkezési lapon meghatározottak szerint történik. Az 1. blokk ideje és helyszíne: 

A tanfolyam során a hallgatók a következő kompetenciákra tesznek szert:

– tudják jellemezni a tanulási nehézségeket és képesek a pszichológiai és részképességeket vizsgáló tesztek eredményéről készült szakvéleményt értelmezni.

– képesek felvenni a NILD bemeneti vizsgálatokat valamint ezek alapján felállítani a fejlesztési tervet.

– alkalmazzák céltudatosan és egyénre szabottan a NILD Tanulási Terápia™ 1, blokkján tanult technikáit a terápia során.

– tudják kommunikálni a NILD Tanulási Terápia® jellemzőit a szülők és a pedagógusok felé

A hallgató a továbbképzésen elsajátítottakról kétféleképpen ad számot: Egyrészt egy portfóliót készít, a következő elemekkel: Az 1. blokk végére egy anonim eset pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálati eredményeit értelmezi, mely alapján NILD terápiás tervet állít össze. Az 1. blokkban elsajátított NILD kiegészítő technikákból óravázlatot készít, a blokk végén a központi technikákat mutatja be a vizsgázó, társa – mint tanuló – közreműködésével, A gyakorlati vizsga alapján a gyakorlatvezető oktató további feladatokat fogalmazhat meg (frissítő napon való kötelező részvétel, további szupervízió). Az értékelés szempontjai: A portfólió minden elemet tartalmaz-e, és annak értékelése eléri-e a 70%-ot. A portfólió elemeinek százalékos értékelésének alapja a képzés során átadott ismeretek megjelenítése. A gyakorlati vizsga értékelésének szempontjai: 1, A vizsgázó megjeleníti-e a technikák kötelező elemeit, 2, Feladataival és kérdéseivel megvalósítja-e a NILD Tanulási Terápia intenzív, interaktív és egyénre szabott jellegét, valamint

A gyakorlati vizsga minősítése abban az esetben “megfelelt”, ha a vizsgáztató mindhárom területen minimum 70%-osra értékeli a hallgató teljesítményét. A gyakorlati vizsga, illetve a videó-beszámolók alapján a gyakorlatvezető oktató további feladatokat jelölhet ki (frissítő napon való kötelező részvétel, további szupervízió kijelölt terapeutánál).

A hallgató a 3. blokk sikeres elvégzése után és összesen 200 NILD-es gyakorlati óra (40-45 perces tanóra) után kaphatja meg a NILD tanulási terapeuta minősítést. Addig, amíg a 3. blokkot nem fejezi be, addig a hallgató NILD gyakornok, és meg kell jelölnie az elsajátított blokkokat (NILD 1. blokk, NILD 2. blokk), aminek technikáival és eszközeivel dolgozik. Tanúsítványt a 60 óra elvégzése után kap a hallgató, amennyiben a tanfolyam tartalmi követelményein túl a jelentkezéskor vállalt fizetési feltételeknek is eleget tett. Az egyes blokkok sikeres elvégzése után az eszközök a hallgatónál maradnak, azokkal végzi a gyakorlati terápiás foglalkozásokat. Az esetleges sikertelen vizsga esetén a hallgató az eszközöket nem viheti magával (azok árát visszakapja). A tanfolyami blokk megismétlése vagy egyéni gyakorlás után a vizsga megismételhető. A tanfolyami blokkot sikeresen elvégző hallgató akkor tarthat egy év után is NILD fejlesztő foglalkozást, ha 1) szupervízióban részesül (személyes, vagy videófelvétel útján), 2) legalább egy NILD továbbképzésen / konferencián részt vesz, és 3) megújítja licenszét. A minősítéssel / licensszel kapcsolatban a NILD mindenkori minőségbiztosítási rendszere a mérvadó (jelenleg évente kell megújítani a licenszet).

A képzés és a technikák segédletei a National Institute for Learning Development, a Fonológiai Tudatosság Teszt és a Nyelvi technikák magyar segédletei a Hátország Egyesület és Jordanidisz Ágnes szellemi tulajdona. Magyarországon a NILD Hungary (Hátország Egyesület) kizárólagos joga a NILD Tanulási Terápia segédanyagainak fordítása, terjesztése. A hallgató és más személy nem készíthet ezekről másolatot semmilyen formában. A NILD tanulási terápia technikáiról (Így a jelen képzés technikáiról is) videó-anyagot csak a NILD USA által meghatározott módon lehet reklám / bemutató céljából közösségi oldalon, vagy egyéb médián megosztani. Eszerint, teljes technika nem mutatható be semmilyen formában, egy technikáról maximum 3 perces videó-felvétel mutatható be nyilvánosan. A technikák teljes leírása nem közölhető semmilyen írott formában sem. A hallgató a képzés elvégzésével nem jogosult a technikák oktatására, kollégák betanítására. A NILD Tanulási Terápiaâ technikáinak kizárólagos magyarországi oktatója a Hátország Egyesület.

A hallgató a tanfolyam megkezdéséig eljuttatja az iskolai végzettségét igazoló okirat (diploma) másolatát.

A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás tudomására jutott személyes adatokat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik és harmadik személyeknek csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása alapján adják át. Nem szükséges a másik fél hozzájárulása az adattovábbítás, adatbetekintés körében a külön jogszabályban meghatározott hatóságok vonatkozásában.

Kihelyezett képzések:

A tanfolyam elérhető munkaközösségek számára minimum 14 főtől.

Egyesületünk budapesti székhelyű, így a vidéki munkaközösségek számára 5%-os kitelepülési felárral tudjuk megoldani a tanfolyam megtartását. (Az előadóknak az útiköltségét és a szállásköltségét fedezendő.)

Kevesebb fővel is megrendelhetik a munkaközösségek, amennyiben a teljes (14 főre vonatkozó) összeg megfizetését vállalják.

Minden jog fenntartva!

Érdeklődni a nildhungary@gmail.com címen lehet.

Visszafizetési feltételek:
 1. teljes összeg visszafizetése: a tanfolyam/képzés előtt 45 napig.
 2. 50%-os visszafizetés: a tanfolyam/képzés előtt 30 napig.
 3. Nincs visszafizetési lehetőség a tanfolyam/képzés előtt 30 napon belül.
 4. Vis major esetén írásos kérelmet kell benyújtani a nildhungary@gmail.com e-mail címre, melyet az Egyesület vezetősége bírál el.
 5. Minden esetben levonásra kerül 5000 HUF adminisztrációs költség a visszautalásoknál.

Érvényes: 2022. szeptember 1-től.