Segítség a szülőknek

A fonológiai tudatosság a sikeres olvasás, helyesírás egyik legfontosabb alkotóeleme. Napi 5-10 perces gyakorlással 2-3 hónap alatt sikeresen meg lehet erősíteni ezt a nyelvi területet. Az alábbi feladatok közül azokat kell gyakorolni, amelyek gyengén mennek, amennyiben az iskolában olvasás- vagy írásproblémák jelentkeznek. Óvodás korban a szótagolás már 5 éves kortól, a beszédhangokkal való játék iskola előtt javasolt az olvasástanulás megkönnyítése érdekében. Kérdéseivel forduljon egyesületünkhöz!

 1. Szótagolás:

Beszélj úgy, mint egy robot: „Hogy mondja a robot, azt, hogy :
-villamos (vil-la-mos), autó (a-u-tó), stb. ?” Alkalmanként 6-7 szóval gyakoroljunk, vagy néhány mondatos beszélgetést szótagoljunk!

 1. Szótagolt beszéd elismétlése normál beszéddel.: Fordítsd le, mit mond a robot! (Az előző gyakorlat fordítottja)
 2. Szótag-manipuláció:

A szavaknak melyik a 2., 3., 4. stb. szótagja?

Mondd ki a szót, a 2, 3. stb. szótag nélkül!

Ha nem jó a szótaghatár, akkor szótagolja el a gyermek hangosan a szót! pl.: vi-rág.

Mi a 2. szótag? Ha a válasz: -ág: akkor szótagoljon járással, tapssal.

 1. Keressen rímeket, rímelő szavakat!
  Stratégia: a szavak első hangját változtassa, akár ABC-s sorrend szerint.
  Eleinte csak 1 szótagú, 3 hangból álló szavak: kas, vas, has, majd 2 szótagú szavak: róka: móka, fóka (2-3 féle szóra mondjon 2-3 rímet)
 2. Egy hang megváltoztatásával jusson el egy 3 hangból álló szótól egy másikig: pl: rúd-tól a köt-ig: rúd-rút-kút-köt (2-3 feladat)
 3. Beszédhangok egybefűzése:

Először csak egyszerű magyar szavak hangjait fűzze egymás után: sz–i–t–a = szita

A szavakat hangonként kell elmondani – 1 mp szünet a hangok között – majd a gyerek mondja ki a szót.

Ha az ilyen típusú feladatok jól mennek, akkor idegen szavakat és olyan magyar szavakat, ahol valamilyen hasonulás, összeolvadás történik (költség, fogkefe). Vagy pl.: d-e-m-o-k-r-á-c-i-a (ilyen hosszú idegen szót csak felsős gyerekeknek adjunk!) 5-6 szóval gyakoroljunk alkalmanként!

 1. Melyik hang hosszú egy szóban?
  Segítségül használhatunk helyesírási szótárat. Eleinte csak egy hang legyen hosszú, majd olyan szavakat keressünk, amiben van hosszú mássalhangzó és magánhangzó is: pl. hosszú, faggyú. Alkalmanként 6-7 szóval gyakoroljunk!
 2. Hangmanipuláció:
  Mondjon a gyerek visszafelé 2-3-4-5 betűs szavakat! Nem baj, ha értelmetlen visszafelé a szó. Néha lehet értelmeset is keresni: Pl: Mondd visszafelé azt, hogy: ló (-ól), rút-túr, ráz-zár, sorok – koros
  5-6 szóval gyakoroljunk alkalmanként!
 3. Több szótagú, hosszú, vagy hasonulásokat tartalmazó, nehéz szavakat “fogyasszon el hangonként”: Kabát, abát, bát, át, t.
  Majd hátulról kezdve: boldog, boldo, bold, bol, bo, b.
  Szintén 5-6 szóval gyakoroljunk alkalmanként!

Napi 10 percet gyakoroljunk, váltogatva a gyakorlatokat. Egy alkalommal 4-5 féle gyakorlatot, a megadott gyakorlatszámban végezzünk.

Tartsuk be a fokozatosság elvét: eleinte kevesebb hangból álló, egyszerűbb szavakkal kezdjünk! Jó gyakorlást!